Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities (SEiSMiC)
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

SEiSMiC (Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities) är ett projekt finansierat av EU-kommissionen och som pågår till och med 2016. Projektet svarar mot EU-kommissionens önskan att etablera effektivare kommunikationskanaler med städer och deras aktörer för att skapa en bättre förståelse för vilka frågor som är prioriterade i forskningsmiljöer och i utvecklingsprojekt i Europa. Projektet svarar även mot ett behov av att hitta nya angreppssätt och verktyg, så kallade sociala innovationer, för att möta de utmaningar som städer i ett föränderligt Europa präglas av och står inför.

SEiSMiC är kopplat till Joint Program Initiative (JPI) Urban Europe, där forskningsfinansiärer i ett femtontal europeiska länder genomför gemensamma utlysningar och ett strategiskt arbete med att ta fram en gemensam forsknings- och innovationsagenda som ska styra framtida forskningssatsningar.

SEiSMiCs mål är att:

mobilisera en bredd av aktörer i städer, inklusive intressenter ur civilsamhället, genom att bilda nationella nätverk i tio europeiska länder
initiera och främja sociala innovationsprocesser genom att föra samman olika grupper av aktörer 
bidra till att stärka den sociala dimensionen och praktikernas engagemang och inflytande i JPI Urban Europe – med särskilt fokus på den forsknings- och innovationsagenda som tas fram
sprida initiativ, projekt, resultat och kunskap från JPI Urban Europe och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå

Man skulle kunna säga att SEiSMiC är:

ett projekt som syftar till att öka kunskaper om hur sociala innovationer kan bidra till att möta behov av radikala förändringar i städer och att sprida erfarenheter från goda exempel mellan olika städer i Europa.
en plattform för att påverka inriktning och prioriteringar i framtida forskningssatsningar i Europa, och nationellt, så att forskningen bidrar till att möta städernas behov av kunskap.
ett nätverk med drygt 500 deltagare, i tio olika länder, som alla driver konkreta innovativa projekt och vill bidra till en gemensam kunskapsproduktion utifrån sina erfarenheter eller personer som genom sin position på en myndighet, en organisation eller företag har ett intresse av att bidra till förändringar på en struktur- och systemnivå.

Deltagare

Ann-Louise Hohlfält (kontakt)

vid Mistra Urban Futures

Karl Palmås

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

AIT Austrian Institute of Technology

Wien, Austria

Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES)

Otford Sevenoaks, United Kingdom

Cittalia

Roma, Italy

Eurocities

Bruxelles, Belgium

European Centre for Women and Technology (ECWT)

Drammen, Norway

Humboldt-Universität zu Berlin

Berlin, Germany

IQ Samhällsbyggnad AB

Stockholm, Sweden

Istanbul Teknik Universitesi (ITÜ)

Istanbul, Turkey

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC)

Szentendre, Hungary

Univerzita Karlova v Praze

Praha 1, Czech Republic

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Mol, Belgium

Finansiering

Europeiska kommissionen (FP7)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Projektets webbplats

http://www.seismicproject.eu

Senast uppdaterat

2016-11-11