Syrgas som reagens i utvecklandet av klimatsmart katalys
Forskningsprojekt , 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Sundén (kontakt)

Docent vid Organisk kemi

Finansiering

Magnus Bergvalls Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-14