Serving Foreseeable Traffic in Cognitive Networks: Statistical Learning and Resource Allocation
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henk Wymeersch (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Finansiering

STINT

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-11