Energieffektiv emissionsreduktion II
Forskningsprojekt, 2012 – 2014

Projektets huvudsyfte är att utveckla effektiva metoder för att optimera motorkoncept med avseende på bränsleförbrukning och avgasrening. Projektet utgår från väletablerade metoder och samarbetsvägar samt resultat i pågående projekt Energieffektiv emissionsreduktion med Volvo Techn ology och Volvo Cars som partners. I det nya projektet fördjupas samarbetet mellan företagen och utbytet med högskolan intensifieras.I projektet undersöks vilka parametervärden som krävs för att förbättra bränsleförbrukning och emissioner från motorn. Ur denna analys väljs fyra stycken speciellt intressanta motorkoncept vars studier kommer ge en bred och snabb kunskapsuppbyggnad.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Magnus Skoglundh

Teknisk ytkemi

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P35558-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Energimyndigheten

Projekt-id: P35558-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-08