Degradation of Bearing Steel Microstructure in Wind Turbines
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mattias Thuvander (kontakt)

Docent vid Chalmers, Fysik, Materialens mikrostruktur

Seyed Hosseini

Gästforskare vid Chalmers, Fysik, Materialens mikrostruktur

Leif Viskari

Forskare vid Chalmers, Fysik, Materialens mikrostruktur

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-08