Tre koncept för energiåtervinning från förbränningsmotorer
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

More than half of the chemical energy supplied to an internal combustion engine in the fuel is lost as heat, and the largest source is high exhaust enthalpy. Studies have shown that using heat recovery systems can reduce fuel consumption by 10 % for a Diesel engine. The goal of this project is to study various concepts for heat recovery for both a light duty and a heavy duty vehicle.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Sven B Andersson

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Gunnar Latz

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Karin Munch

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

TitanX Engine Cooling AB

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2013-002407, 32599-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Tr...

Senast uppdaterat

2019-11-29