Integrerad affärs- och produktframtagningsmodell hos första nivåns leverantörer
Forskningsprojekt , 2009 – 2012

Projektet syftar till att första och andra nivåns leverantörer (underleverantörer) skall kunna utnyttja egna kontakter med användare av slutprodukten i sin produktframtagningsprocess. Leverantören skall ha en egen förutveckling och inte enbart tillverka mot OEMföretagets anvisningar.

Projektet skall ta fram kunskaper om hur affärsmodell och produktframtagningsmodell kan förbättras för att skapa ökat kundvärde från första och andra nivåns leverantörer. Tanken är att leverantörer med detta skall förstärka både sitt och OEMföretagens (OEM = Original Equipment Manufacturer) erbjudande till kunder och användare på ett uthålligt sätt. Fram tills nu har ofta rena prisdiskussioner tagit en för stor del i samspelet mellan OEM och leverantör på bekostnad av värdehöjande och innovativa aktiviteter (Henke 2009).

Den föreslagna forskningen skall ge kunskaper och metoder att förändra samspelet så att det till större del baseras på kunskaper om hur produkten kan förbättras för användaren. Metoder för att förändra affärsmodell och produktframtagningsmodell samt effekterna av detta för första och andra nivåns leverantörer. Projektet skall även ta fram metoder för att mäta effekten av förändringar i affärsmodeller och produktframtagningsmodeller.

Metoderna skall vara så utformade att de kan användas av företagen utan extern hjälp. Tanken är att ovanstående resultat ska omsättas i praktiken i anslutning till projektet vilket kommer att stärka svensk industris konkurrenskraft. Projektet skall även leda till fördjupad kontakt mellan forskare på lärosäten och institut, resultat i form av granskade vetenskapliga artiklar samt att forskarutbildning påbörjas av en person från Swerea IVF AB

Projektledare: Mikael Ström (Swerea/IVF)

Deltagare

Hans L Johannesson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Mats Alemyr

vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Göran Gustafsson

vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Autotube AB

Varberg, Sweden

Kongsberg Automotive

Mullsjö, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2009–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/I...

Senast uppdaterat

2019-11-29