GoINN
Forskningsprojekt , 2007 – 2015

Chalmers och Göteborgs Universitet samt andra nyckelaktörer kopplade till lärosätena samverkar inom ramen för VINNOVA:s nyckelaktörsprogram i ett projekt som fått namnet GoINN. Här samverkar innovationsrådgivare från båda lärosätena liksom de aktörer som fokuserar kommersialisering. Forskare från Chalmers bidrar även med kunskapsuppbyggnad genom lärorienterade insatser.

Deltagare

Anna Aspgren (kontakt)

Rådgivare vid Innovationskontor Väst

Mats Lundqvist

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Karen Williams Middleton

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2007–2015

Mer information

Skapat

2015-02-12