Virtuella verktyg för service, underhåll och flöden för återtagning av använda produkter (VITS)
Forskningsprojekt , 2014

Det har klargjorts vilka lösningar industrin tillämpar. Företagen har många interna systemen och ett par dedikerade mot andra aktörer. Tillgång till information e.g. serviceinstruktioner regleras i Euro 6 och kan inte begränsas dock kan en ersättning tas ut. I affärsmodellen för ett framtida system har möjligheter och svagheter identifierats. Jämförelserna mellan akademiska metoder och användning av dessa i industrin visar att det finns flera möjligheter att förbättra omhändertagandet av produkter i de sena livscykelfaserna. Informations sökningen för servicemekanikerna kan förenklas. Detta kan ske genom förbättring av informationssystemen samt hur informationen som finns däri visas. Studiebesök och intervjuer har genomförts på de medverkande företagen för att undersöka nuvarande system och procedurer samt framtida möjligheter. Litteratur har studerats. Två stycken framtida forskningsutmaningar har identifierats.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Malin Tarrar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-04713
Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29