Mechanistic study of the radiation induced light flash phenomenon
Forskningsprojekt , 2012

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lembit Sihver (kontakt)

Affilierad professor vid Nukleär teknik

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Mer information

Skapat

2015-02-16