Effekttät VärmeÅtervinning för Flygmotorer
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Syfte och mål.
Projektet syftar till att öka kunskapen om möjligheter med en luftbaserad system för utvinning av mekanisk energi ur avgasvärmen från en flygmotor. Målsättningen är att föreslå utformning av ett sådant system och analysera dess tekniska genomförbarhet. Systemet skall samkonstrueras med en anpassad flygmotor och analyseras för att visa potentialen till sänkt bränsleförbrukning och emissioner.

Deltagare

Tomas Grönstedt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Ranotor

Sigtuna, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-01103
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-08