Framtagande av science cases för e-infrastruktur i Sverige (utredningsuppdrag)
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Grönbeck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-28