Trötta förare på halt väglag - ett försummat problem
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mattias Wahde (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Igor Radun

Doktor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-29