Metodanvändning i produktframtagning: möjligheter, utmaningar och förutsättningar i svensk industri
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Syftet med projektet var att undersöka möjligheter, utmaningar och förutsättningar för metodanvändning i företag med produktutvecklingsverksamhet i Sverige. I projektet genomfördes en explorativ kartläggning göras av hur metoder (t ex verktyg, processer eller arbetssätt, alltså olika sätt att arbeta och tänka för vissa syften) sprids, implementeras och nyttiggörs. I projektet genomfördes ett 40-tal intervjuer, var och en på ca 1 timma, med olika organisationer såsom industriföretag, konsultföretag samt innovationsaktörer.

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Viktor Hjort af Ornäs

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-08