Korngränskemi och transport i oxider på atomär skala
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Utveckling av konstruktionsmaterial med bättre korrosionsresistans är en avgörande faktor för att nå högre verkningsgrad i anläggningar där termisk energi omvandlas till el- och värme. Detta projekt syftar till att öka förståelsen för hur jon- och laddningstransport sker i oxider som tillväxer på kommersiella legeringar vid höga temperaturer. Då oxiden utgör materialets korrosionsskydd, innebär en långsam oxidtillväxt att högre driftstemperaturer är möjliga med bibehållen komponentlivslängd.

Deltagare

Krystyna Marta Stiller (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Materialens mikrostruktur

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-04