Högtemperaturlitiumbatterier för fordonstillämpningar
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

Syftet med projektet är att undersöka möjliga fördelar med att operera ett fordonsbatterisystem vid en förhöjd temperatur. Konceptet, högeffektslitiumbatteri (HT-LiB), motiveras av och baseras på att hybridisering av tunga fordon kräver höga effektuttag med bibehållen lång livslängd och helst med snabbladdningsmöjlighet. Dessutom kan en förhöjd temperatur, ca 80-110°C, förenkla kylsystemets design.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 37722-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Publikationer

Mer information

Skapat

2015-02-27