Högtemperaturlitiumbatterier för fordonstillämpningar
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Syftet med projektet är att undersöka möjliga fördelar med att operera ett fordonsbatterisystem vid en förhöjd temperatur. Konceptet, högeffektslitiumbatteri (HT-LiB), motiveras av och baseras på att hybridisering av tunga fordon kräver höga effektuttag med bibehållen lång livslängd och helst med snabbladdningsmöjlighet. Dessutom kan en förhöjd temperatur, ca 80-110°C, förenkla kylsystemets design.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Professor vid Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Publikationer

Mer information

Skapat

2015-02-27