Förstudie och behovsidentifiering inför en Horisont 2020-ansökan gällande utlysning ”Transforming the use of conventionally fuelled vehicles in urban areas"
Forskningsprojekt , 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-12