Direktinsprutad Förbränningsmotor för Biogas
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektet ska undersöka olika koncept för direktinsprutad gas i förbränningsmotorer som kan fungera med olika inblandning av biogas/naturgas och vätgas med målsättningen att ge ökad verkningsgrad. Projektet är anslutet till IEA's "Collaborative Task on Alternative Fuels in Combustion"

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-05