Butanol som bränsle för Dieselmotorer
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projekt syftar till att ge ökad kunskap om förnybara bränslen, högeffektiva förbränningssystem, kväveoxid- och partikelemissionsreduktion. Inom projektet kommer ett 20-tal olika butanol-dieselblandningar att studeras för att visa på vilka som är mest lämpade att svara upp mot de kriterier som ställs på framtida förnybara bränslen. Ett lyckat projekt bidrar till lägre bränsleförbrukning och CO2-emissioner genom att öka förbränningssystemens verkningsgrad samt möjliggör ökad andel av förnybara bränslen. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt och resultaten kommer att kunna användas av såväl fordons- som bränsleindustri.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Karin Munch

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Tankai Zhang

Tillfällig förlängning vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Samarbetspartners

Perstorp AB

Malmö, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Statoil

Stavanger, Norway

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Bu...

Senast uppdaterat

2019-11-29