Planeringsunderlag för energirenovering av befintliga flerbostadshus
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Projektet adresserar ett högaktuellt problem. Energieffektiviserande åtgärder bör lämpligen genomföras i samband med renovering och miljonprogrammens hus står på kö för att bli renoverade. Samtidigt kan kostnaden för energirenoveringar vara svåra att räkna hem utan att hyrorna blir för höga för de boende. För att minska behovet av hyreshöjningar ska projektet undersöka hur underhållsåtgärder kan planeras att genomföras i etapper.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Abolfazl Sousanabadi Farahani

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

Framtiden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-28