Metodik för energiberäkning
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Installationsteknik

Peter J Filipsson

Doktorand vid Installationsteknik

Finansiering

Byggherrarna Sverige AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-28