Göteborg Action for Management of the Environment (GAME)
Forskningsprojekt , 2012 – 2018

Göteborg Action for Management of the Environment (GAME) är ett nätverk som för samman företag med myndigheter och forskningsorganisationer med syfte att stärka den regionala utvecklingen i Västra Götaland med fokus på en hållbar samhällsutveckling. Nätverket har sedan mitten på 90-talet arbetat med den regionala utvecklingen i Västra Götaland med syfte att stimulera samarbetet mellan aktörer inom näringsliv, forskning och samhälle. Miljönämnden har deltaget i nätverket sedan 2001. Nätverket GAME har tre huvudsakliga arbetsområden: Utredningar, seminarier och nätverksträffar samt kommunikation och omvärldsbevakning. Den huvudsakliga målgruppen för nätverkets aktiviteter är medlemmarna i det nätverk på över 400 personer som utgör GAME. Nätverksmedlemmarna är en jämn fördelning av representanter från näringsliv såväl som forskare och aktörer inom offentlig sektor.

Deltagare

Jan Pettersson (kontakt)

Arvoderad vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Göran Berndes

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Katarina Gårdfeldt

Affilierad professor vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Näringslivets Miljöchefer (NMC)

Stockholm, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

IVL Svenska Miljöinstitutet

Projekt-id: GAME 2017
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: DnrMN66-2015
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: MN 2016-274
Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: MN 2017-00080
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Göteborgs universitet

Projekt-id: 2018/623
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Göteborgs universitet

Projekt-id: 2017/678
Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektets webbplats

http://www.gamenetwork.se

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/research/environ...

Senast uppdaterat

2020-03-16