Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Testbädden ska ge ökade möjligheter för forskning, innovation och kvalitetssäkring inom solenergiområdet vilket på sikt bidrar till ökad innovation, ökad marknad och ett mer hållbart stadsbyggande. Målet är att utvecklas till en nationellt och internationellt ledande testbädd för solenergilösningar genom ett unikt helhetsgrepp kring området. Målet är vidare att genom tvärsektoriella diskussioner och personliga möten, där aktörer inom hela värdekedjan aktivt medverkar, tydliggöra hur behov ska tillgodoses genom testbäddens resurser och sedan aktivt arbeta för detta.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Maria Haegermark

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

Borås Energi och Miljö

Borås, Sweden

Caverion Sverige AB

Solna, Sweden

Direct Energy Sweden

Vällingby, Sweden

Encubator

Sweden, Sweden

Glava energy center

Glava, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Högskolan i Dalarna

Falun, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Paradisenergi

Gothenburg, Sweden

Riksbyggen

Stockholm, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Svenska Solenergiforeningen Seas I

Stockholm, Sweden

Swemodule

Glava, Sweden

TMF

Stockholm, Sweden

Finansiering

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Projekt-id: 2013-04376
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06