Mätning och analys av fordonsrörelser bland potentiella tidigare köpare av elfordon
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Syftet med projektet är att kartlägga pendlingsmönstret hos ett antal flerbilshushåll. Kartläggningen ska visa på i vilken mån man kan tänka sig att byta den ena bilen mot en elbil. Projektet kan därmed bidra till en snabbare elektrifiering av elbilsflottan.

Deltagare

Sten Karlsson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Publikationer

Mer information

Skapat

2015-03-12