Markanvändning och skog inom internationell klimatpolitik - globala och lokala möjligheter och risker
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka skog- och markanvändningsfrågor och dess roll i internationell klimatpolitik. Projektet kommer att bestå av tre delområden;Analys av indirekta markanvändningsförändringar i en tid av växande efterfrågan på mark; Analys av REDD+,användning av marginella och degraderade marker och multifunktionella markanvändningsstrategier.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20