TurboPower: Prediction of Gas Turbine combustor performance based on optimal reduced kinetics and dynamic mode decomposition
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars-Erik Eriksson (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Abdallah Abou-Taouk

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

Turbokraft

Projekt-id: TURBOPOWERPROJAGREEMENT5
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-19