A multi-actor tool for creating and evaluating eco-innovations
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Syftet var att etablera en agenda för forskning kring tre områden (gröna innovationer, kvalitet och livscykelanalys) samt att skapa arbetssätt för utveckling av miljövänligare produkter och processer. En forskningsagenda har publicerats. Vidare har ett samarbete mellan forskare inom de tre områdena tagit form; ett samarbete där forskningsagendan adresseras. Ett ramverk av principer och arbetssätt för att stödja gröna innovationer har tagits fram. Ramverket har presenterats för industrirepresentanter som i detta ser stor nytta och vill fortsätta att samarbeta inom området.

Deltagare

Jutta Hildenbrand (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-03807
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Mer information

Skapat

2015-03-13