DME-teknik för Euro VI/US10
Forskningsprojekt , 2013

Syftet med projektet är att öka förståelsen av DME-förbränning och därmed vidareutveckla dagens DME-motor- och lastbilsteknik för att höja motorns verkningsgrad till i nivå med konventionella dieselmotorer samt att uppfylla kommande emissionskrav (Euro VI/US10). Utveckling av tankstationer och distributionen av DME är också en del utav projektet.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem

Samarbetspartners

NPS Service

Göteborg, Sweden

Preem AB

Stockholm, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28