CarPolCap
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Elektroder tillverkas ofta av kolbaserade material. Smoltek har en unik patenterad teknik för att odla kolbaserade nanostrukturer på ledande underlag. Elektroder där den effektiva ytan signifikant förstoras genom yttäckande odling av sådana nanostrukturer bör kunna bidra till mindre och effektivare så kallade superkondensatorer. Målet är att demonstrera en konkurrenskraftig och miljövänlig ny elektrodteknik för högpresterande superkondensatorer genom utnyttjande av kolnanostrukturer som element i elektrodkonstruktionen.

Deltagare

Per Lundgren (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Muhammad Amin

Doktorand vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Peter Enoksson

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Samarbetspartners

COMFRAC

Bucharest, Romania

INCDIE ICPE-CA

Bucharest, Romania

Skeleton Technologies

Bautzen, Germany

Smoltek AB

Göteborg, Sweden

University of Cyprus

Nicosia, Cyprus

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Projektets webbplats

http://carpolcap.comfrac.ro/

Senast uppdaterat

2017-03-13