Bioenergi och markanvändningsförändringar, del 2
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Projektet analyserar hur bioenergisatsningar påverkar markanvändningen och hur förändrad markanvändning i sin tur påverkar bioenergins klimatnytta. Det bidrar till utformning av relevanta styrmedel och incitament för rationell markanvändning inom jord- och skogsbruk som uppfyller krav på hållbarhet och bidrar positivt till klimatarbetet. Arbetet sker delvis i samverkan med IEA Bioenergy och IPCC samt i expertgrupper som utvecklar hållbarhetskriterier. Projektet ger också underlag till syntes om bioenergi och hållbarhetskriterier.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20