Säkerhet i kontrollrum
Forskningsprojekt , 2012 – 2016

Metoder för utvärdering av kontrollrumsdesign i procesindustri med fokus på säkerhet.

Mer information på projektet engelska sida.

 

Deltagare

Anna-Lisa Osvalder (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Eva Simonsen

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

Espoo, Finland

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Projekt-id: 2012-2201-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/o...

Senast uppdaterat

2016-12-02