Säkerhet i kontrollrum
Forskningsprojekt , 2012 – 2016

Metoder för utvärdering av kontrollrumsdesign i procesindustri med fokus på säkerhet.

Mer information på projektet engelska sida.

 

Deltagare

Anna-Lisa Osvalder (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Eva Simonsen

Gästforskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

Espoo, Finland

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/o...

Senast uppdaterat

2016-12-02