Arrays of Ultrasensitive Cold-Electron Bolometers for High-performance Cosmology Instrument
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Leonid Kuzmin (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Dag Winkler

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Mer information

Skapat

2015-03-26