CFD-modellering av syngas förbränning i gasturbintillstånd, Turbokraft fas 2
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Forskningsprogrammet Turbokraft utvecklar teknik och kompetens för industri, universitet/högskolor och myndigheter inom området termiska maskiner och processer. Forskningen är tillämpad och behovsstyrd och syftar till att uppnå ett högre energiutnyttjande, bättre driftsekonomi samt större bränsleflexibilitet, speciellt avseende förnybara bränslen. Programmet fokuserar på gasturbiner och ångturbiner som är nyckelkomponenter för ett framtida uthålligt elproduktions- och transportsystem.

Deltagare

Lars-Erik Eriksson (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Abdallah Abou-Taouk

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 30419-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-03-26