Utvärdering av NESS för AB Volvo 5l dieselmotor för kommersiella applikationer
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Projektet syftar till att tillsammans med fordonstillverkare utvärdera NESS, ett mildhybrid/WHR-system, för tyngre fordon med 5,0 liters dieselmotor. Angreppssättet är likartat det för NESS-projekten baserade på 2,0 liter bensinmotor. Framtagande ska göras av en komplett provrigg.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem

Samarbetspartners

Sibbhultsverken AB

Sibbhult, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-05