Starkt koncentrerade elektrolyter: Celloptimering och Grunder
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Projektets syfte är att skapa egna högprestanda-lijonbattericeller som går att cykla med bibehållen kapasitet genom att använda olika varianter av koncentrerade elektrolyter primärt baserade på vanliga organiska lösningsmedel, standardsalter och standardelektrodmaterial. I studierna ligger också fokus på vilka laddningshastigheter som är möjliga, men även på cyklings- och kalenderliv.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-03-31