Starkt koncentrerade elektrolyter: Celloptimering och Grunder
Forskningsprojekt, 2014 – 2018

Projektets syfte är att skapa egna högprestanda-lijonbattericeller som går att cykla med bibehållen kapasitet genom att använda olika varianter av koncentrerade elektrolyter primärt baserade på vanliga organiska lösningsmedel, standardsalter och standardelektrodmaterial. I studierna ligger också fokus på vilka laddningshastigheter som är möjliga, men även på cyklings- och kalenderliv.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39042-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Skapat

2015-03-31