HEAling Vulnerabilities to ENhance Software Security and Safety (HEAVENS)
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

Projektet har för avsikt att identifiera sårbarheten hos mjukvarusystem inom fordonsindustrin med avseende på datasäkerhet/intrångsskydd (härefter benämnt säkerhet). Utveckling av metoder och verktyg för säkerhetstestning av mjukvara och framtagning av sårbarhetsprofiler och kravspecifikationer, m a p säkerhet, skall bidra till standardisering vid utvärdering av säkerhetsegenskaper hos sådana system. Med ett systematiskt angreppssätt för säkerhetsfrågor kan en övergripande förbättring av kvalitet och säkerhet uppnås. Projektet har som mål att: * Utveckla ett assisterande ramverk för säkerhetsutvärdering av E/E (electrical/electronic) system för fordon * Ta fram en demonstrator för konceptbevis * Sprida ökad kunskap om säkerhet (security) i fordonssystem

Deltagare

Tomas Olovsson (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Samarbetspartners

Arccore AB

Askim, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

Omegapoint Göteborg

Göteborg, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-04625
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06