Evaluations and simulations of the ISS radiation environment using PHITS and Geant4.
Forskningsprojekt , 2010 – 2012

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lembit Sihver (kontakt)

Affilierad professor vid Nukleär teknik

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2011

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-04-07