Modellering av storskalig förnybar elproduktion
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Hedenus (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-22