Förstudie av ny batterisensor för mätning av batteristatus i realtid och "on-board"
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Projektet syftar till att i form av en förstudie testa en nyutvecklad optisk sensorteknik i en enkel batterimodell. Målet är att visa om tekniken kan användas för att få kunskap om bl.a. kvarvarande körsträcka, laddningsstatus, åldring, temperatur och uppladdningsprocess vid eldrift av fordon. Detta i sin tur kan leda till en snabbare introduktion av elfordon genom att batterierna kan utnyttjas effektivare.

Deltagare

Bengt Herbert Kasemo (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-04-10