Energieffektiv sönderdelning inom gruvindustrin
Forskningsprojekt , 2013

Syftet är att utveckla konstellationen samt att identifiera, definiera och prioritera områden där potential för energibesparing bedöms vara möjlig både på kort och lång sikt. Målet har varit att skapa en konstellation med forskningsutförare och industriella partner som är beredda att prova och implementera nya lösningar i pilot- och fullskala. En konstellation finns nu med Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet samt LKAB, Boliden och Zinkgruvan. På grund av andra projekt lämnas ingen ansökan in om samverkansprojekt just nu.

Deltagare

Magnus Evertsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

Sandvik

Finansierar Chalmers deltagande under 2013

LKAB

Finansierar Chalmers deltagande under 2013

VINNOVA

Projekt-id: 2013-00914
Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-07