Characterizing Privacy-Preserving Software
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Alejandro Russo (kontakt)

Biträdande professor vid Programvaruteknik

Samarbetspartners

Harvard University

Cambridge, USA

Finansiering

STINT

Projekt-id: IB2014-5641
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-12