Karakterisering av åldring i isolationssystem med förlustström
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Projektet avser att utveckla en teknik med tillhörande analysverktyg som kan användas för att karaktärisera åldring av isolationsmaterial genom att mäta förlustströmmen. Tekniken baseras på metoder för dielektrisk respons och har tidigare prövats och gett lovande resultat men behöver generaliseras, formaliseras och testas ytterligare för att avgöra om förlustströmmen är en värdefull kvantitet för att karakterisera åldring av isolationsmaterial.

Deltagare

Jörgen Blennow (kontakt)

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, Högspänningsteknik

Finansiering

Elforsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

ABB Sverige

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-27