Urban Freight Plattform (PLUS-G)
Forskningsprojekt, 2014 – 2016

Syfte: att etablera ett starkare fokus på urbana godstransporter inom Northern LEAD på Göteborgs universitet och Chalmers genom att: • Förbättra interaktionen mellan nuvarande och framtida forskare inom området • Stärka nätverksmöjligheterna for denna tvärvetenskapliga forskargemenskap genom utökade internationella kontakter • Erbjuda en större kritisk massa och förbättra möjligheterna till effektivare forskning som kräver olika kompetenser • Se till att Göteborgs forskningskluster om urbana godstransporter fungerar bättre och blir mer känt • Förbättra samarbetet med andra svenska forskare inom området Forskningen bedrivs inom forskningscentrumet Northern LEAD.

Deltagare

Dan Andersson (kontakt)

Logistik och transport

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Northern LEAD

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VREF

Projekt-id: EP-2014-09
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24