Wave optics processor to complete simulator up to Level 1b
Forskningsprojekt , 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Patrick Eriksson (kontakt)

Professor vid Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik

Samarbetspartners

Ruag Space AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Europeiska rymdorganisationen (ESA)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014

European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC)

Projekt-id: JA1437964
Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-23