Cryogenic Nanodevices
Forskningsprojekt, 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Leonid Kuzmin (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Finansiering

Oxford Instruments Limited

Projekt-id: CryogenicNanodevices
Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-05-11