MONALISA Ice - Ice Operations (MICE)
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

MONALISA-projektet syftar till att ge ett konkret bidrag till en effektiv, säker och miljövänlig sjöfart. Detta sker genom utveckling, demonstration och spridning av innovativa e-navigationstjänster för sjöfarten, som kan lägga grunden för en framtida internationell distribution. Maritima transporter är av stor betydelse för samhällets funktion. En stor del av utrikeshandeln går sjövägen och integreringen av sjöfarten i EU: s transportsystem har utvecklats under åren. Det finns fortfarande ett antal utmaningar som sjöfarten måste uppfylla för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft och därmed bidra till mer effektiva transportlösningar för transportköparna.

Deltagare

Mikael Hägg (kontakt)

Tekniklektor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Nautiska Studier

Anders Brödje

Doktorand vid Maritime Human Factors

Samarbetspartners

Farvandsvæsenet

Copenhagen, Denmark

GateHouse

Nørresundby, Denmark

Liikennevirasto, Trafikverket

Helsinki, Finland

Saab

Stockholm, Sweden

SSAB AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Sjöfartsverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/M...

Senast uppdaterat

2021-01-13