Membranbioreaktor med aerobt slam för närsaltsreduktion i avloppsvatten
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Många avloppsreningsverk måste byggas om för att utöka kapaciteten och för att möte nya striktare utsläppskrav. Eftersom många reningsverk har begränsat med plats behövs mer kompakta och effektiva reningsprocesser. Membranbioreaktorer (MBR) är kompakta system som kombinerar aktiv slamprocessen med membranfiltrering. Detta ger mycket god utloppskvalitet genom den effektiva retentionen av biomassa. Ett problem är dock igensättning av membranen. En ny typ av process kombinerar aerobt granulerat slam med membranfiltrering, AGMBR processen. Aeroba granuler är stora, mycket kompakta och runda aggregat av bakterieceller som bildas då slammet utsätts för vissa miljöbetingelser. Granulerna har extremt bra avskiljningsegenskaper och hög mikrobiell aktivitet vilket gör dem lämpliga att kombinera med MBR system. Det övergripande målet med den här studien är att utveckla kompakta, effektiva och mindre energikrävande processer där aerobt granulerat slam kombineras med membranfiltrering. Granuleringsprocessen samt dess effekt på igensättningsmekanismerna av membranen skall undersökas för att öka den grundläggande förståelsen för de bakomliggande mekanismerna och få fram lämpliga driftsstrategier för processen. Forskningsresultaten kommer förhoppningsvis leda till MBR processes med avsevärt mindre igensättning av membranen genom att kombinera aeroba granuler med membranfiltrering.

Deltagare

Britt-Marie Wilen (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Raquel Liebana

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 245-2013-627
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-08