Renew school
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Renew School syftar till att ge kommuner, skolägare, företag och användare verktyg och lösningar för hur man renoverar befintliga byggnader för att uppfylla NZEB standarder. Projektet kommer att leda målgrupperna direkt till de viktigaste principerna för skolrenoveringar. 24 besök på 18 ‘Frontrunner’-byggnader planeras för att motivera skolägare och planerare. Projektet syftar till att initiera 20 skolbyggnadsprojekt, renoverade till NZEB standard.

Deltagare

Holger Wallbaum (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Shea Hagy

Konstnärlig lärare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: RENEWSCHOOL (IEE)
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02