The physics and applications of graphene- and Josephson-junction devices
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Alexei Kalaboukhov (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Finansiering

STINT

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-12-16