Nya fluorescens-baserade indikatorer på dricksvatten desinfektion
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Desinfektion genom klorering eller UV-behandling används ofta för att inaktivera smittämnen som baktererier, virus och protozoer innan behandlat dricksvatten distributeras till konsumenterna. Naturligt organiskt material utgör en utmaning för desinfektionsprocesser på grund av dess reaktioner med desinfektionsmedel och / eller skyddande interaktioner med patogener. Förändringar i klimatet ökar belastningen av smittämnen och naturligt organiskt material i råvattenförsörjningen, så dricksvattenleverantörer är i akut behov av känsliga instrument, samt snabba och kostnadseffektiva metoder för övervakning av effektiviteten av desinfektionsprocesserna. Detta projekt kommer att utveckla nya indikatorer för dricksvattenklorering och UV-desinfektion baserad på spektroskopiska metoder. De nya indikatorerna kommer att användas i pilotprojekt och fullskalig verksamhet för att bedöma exponeringsgraden av mikroorganismer för desinfektionsmedel och förutsäga bildningen av oönskade biprodukter, inklusive giftiga kemikalier, organiska föreningar som uppmuntrar bakteriell återväxt och illa luktande ämnen. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med dricksvatten leverantörer för att säkerställa att projektresultaten kommer till praktisk användning.

Deltagare

Kathleen Murphy (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Masoumeh Heibati

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 222-2013-1214
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/fl...

Senast uppdaterat

2017-05-29